Bidang Teknik dan Vokasional

Encik Mohd Zuraidi bin Abu Bakar

DG48

 

B.Ed.(Hons.) Pengurusan Perniagaan

Universiti Utara Malaysia

 

GKMP Teknik dan Vokasional

Guru Reka Bentuk  dan Teknologi

Puan Noraishah binti Mohd Ali

DG52

 

B.A.(Hons.) Pengurusan

Universiti Sains Malaysia

 

Ketua Panitia Ekonomi

Guru Ekonomi

Puan Noorliza binti Ghazali

DG44

 

B.A. Perakaunan

Universiti Putra Malaysia

 

Ketua Panitia Prinsip Perakaunan

Guru Prinsip Akaun

Puan Rohana binti Saat

DG52

 

B.A (Hons.) Ekonomi

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Ketua Panitia RBT dan ASK

Guru Reka Bentuk dan Teknologi