Bidang Kemanusiaan

Puan Roslin Binti Jais
DG48
GURU KANAN
KEMANUSIAAN

Puan Azibah Binti Ismail 

 

DG52

SEJARAH

 

Puan Hanizah Binti Satin

DG48

SEJARAH

Encik Anwar bin Md Yunos

 DG41

SUKAN

Puan Azliza Binti Loman 

 DG44

SEJARAH