Encik Abdul Shukor bin Mustafa

DG52

 

B.A.(Hons.) Takhassus Qiraat

Universiti Al-Azhar, Mesir

 

Penolong Kanan Pentadbiran Tingkatan 6

Guru Tahfiz

Puan Hamzani binti Hamzah

DG54

 

M.Ed. Psikologi Pendidikan

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Penyelaras Akademik Tingkatan 6

Guru Pengajian Am

Encik Mohamad Fadzilah bin Zulkafli

DG48

 

B.A.(Hons.) Takhassus Qiraat

Universiti Al-Azhar, Mesir

 

Penyelaras Kokurikulum Tingkatan 6

Guru Tahfiz

Puan Anita binti Ibrahim

DG52

 

B.A.(Hons.) Bahasa Arab

University of Jordan

 

Penyelaras Hal Ehwal Murid Tingkatan 6

Guru Bahasa Arab

Encik Wan Roslan bin Wan Ali

DG44

 

MA. Pendidikan

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Guru Bahasa Arab

Encik Mohd Zairyhuzin bin Mat Zin

DG44

 

B.A.(Hons.) Bahasa dan Linguistik Melayu

Universiti Putra Malaysia

 

Guru Bahasa Melayu

Encik Zulnasri bin Manan

DG44

 

B.A.(Hons.) Syariah Islamiah

Universiti Al-Azhar, Mesir

 

Guru Syariah

Encik Huzaifah bin Zulkifle

DG41

 

B.A.(Hons.) Pengajian Al-Quran dan

Al-Sunnah

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

 

Guru Tahfiz

Encik Mohd Amirul Ashraf bin Daud

DG41

 

B.A.(Hons.) Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah

Universiti Sains Islam Malaysia

 

Guru Tahfiz

Encik Mohd Syaiful Naim bin Shaedi

DG44

 

B.A.(Hons.) Takhassus Qiraat

Universiti Al-Azhar, Mesir

 

Guru Tahfiz

Puan Zarina binti Mohd Taha

DG48

 

B.A.(Hons.) Syariah

Universiti Malaya

 

Guru Syariah

Puan Siti Aminah binti Sheikh Abu Bakar

DG48

 

B.Ed.(Hons.) TESL

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Guru MUET

Puan Anisah binti Rabingan

DG44

 

B.A.(Hons.) Usuluddin (Tafsir)

Universiti Al-Azhar, Mesir

 

Guru Tahfiz