Bidang Sains dan Matematik

Puan Ruzaini binti Tumeran

DG52

 

BSc. Ed.(Hons.) Matematik

Universiti Malaya

 

GKMP Sains dan Matematik

Guru Matematik Tambahan

Puan Aniza binti Abd Malek

DG48

 

BSc.(Hons.) Sains

Open University Malaysia

 

Ketua Panitia Biologi

Guru Biologi

Puan Nor Latifah binti Samaroon

DG41

 

B.Ed.(Hons.) Sains

Universiti Sains Malaysia

 

Ketua Panitia Kimia

Guru Sains dan Kimia

Puan Amelia binti Suid

DG48

 

BSc.(Hons.) Sains Bahan

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Ketua Panitia Fizik

Guru Fizik

Puan Noor Ilyana binti Ismail

DG44

 

BSc.(Hons.) Pendidikan Matematik

Universiti Pendidikan Sultan Idris

 

Ketua Panitia Matematik

Guru Matematik

Puan Izzati Zakirah binti Mohd Ghazali

DG44

 

BSc.(Hons.) Pendidikan Kimia / Matematik

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Ketua Panitia Matematik Tambahan

Guru Matematik Tambahan dan Kimia

Puan Neida binti Abu Hassan

DG54

 

BSc.(Hons.) Biologi Gunaan dan Pengajian Islam

Universiti Sains Malaysia

 

Guru Biologi

Puan Joannita binti Jamaludin

DG48

 

BSc.(Hons.) Teknologi Maklumat/Matematik

Universiti Pendidikan Sultan Idris

 

Guru Matematik

Puan Haslinda binti Abu Bakar

DG48

 

BSc.(Hons.) Pendidikan Matematik

Open University Malaysia

 

Guru Matematik

Puan Ariffah binti Jantan

DG48

 

BSc.(Hons.) Teknologi Maklumat/Matematik

Universiti Pendidikan Sultan Idris

 

Guru Matematik